Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka logo

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim

Parafialny Odział Akcji Katolickiej został powołany 14 stycznia 1998 r. dekretem Jego Ekscelencji ks. Biskupa Jana Śrutwy. Asystentem kościelnym od 2023 r. jest ks. proboszcz Jarosław Przytuła. Prezesem oddziału jest Pani Barbara Łasocha. Spotkania formacyjne odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18:00 w Domu Pielgrzyma. 

 

Świadectwo

Każdy z nas miał i ma takie chwile, kiedy zastanawia się nad swoim powołaniem. Ten, kto je odkrył, pragnie, by Bóg przeznaczył go do wypełniania jakiegoś szczególnego dzieła. Czy zastanawiałeś nad swoim miejscem w Kościele?

Bł. Jan Paweł II wskazał nam drogę. Przemawiając do polskich biskupów powiedział, że „niezastąpionym środkiem formacji katolików świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie”. Dalej dodał: „Wśród wszelkich stowarzyszeń i ruchów katolickich, szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była żywa i przynosiła owoce”.

Od kilkunastu lat ruch ten na nowo odradza się w naszym kraju. Mam pełną świadomość, że należę do stowarzyszenia, które jest odpowiedzią na wezwanie, do budowania w naszej Ojczyźnie katolickiego laikatu.

Głównym zadaniem Akcji Katolickiej jest troska o życie chrześcijańskie człowieka oraz wprowadzanie zasad Ewangelii i katolickiej nauki społecznej szczególnie w te środowiska, które są mało dostępne dla kapłanów. Jako wspólnota, podejmujemy szereg działań kulturalno-społecznych i charytatywnych na rzecz parafii i miasta. Staramy się być świadkami Chrystusa w swoim środowisku rodzinnym i zawodowym.

Wiele lat temu zafascynowała mnie historia kobiety, którą Papież i biskupi wskazali jako przykład dla całej wspólnoty chrześcijańskiej. Myślę o św. Joannie Beretta Molii. Dobrej żonie, mądrej matce, prawym lekarzu. Żyła w naszych czasach, kochała wszystko co piękne i dobre. Jej codzienne życie rodzinne, zawodowe, jej spojrzenie na miłość, małżeństwo i rodzinę stawią ją w gronie tych świętych, którzy przynoszą światu na nowo odczytaną Ewangelię. Jako żona, matka, działacz włoskiej Akcji Katolickiej i niestrudzony społecznik stała się dla mnie przykładem, jak żyć w dobie wielu zagrożeń, które czyhają na małżeństwo i rodzinę. Wśród wielu błogosławionych i świętych wskazał nam wzór kobiety, która potrafiła żyć pełnią chrześcijaństwa, odnajdując swoje miejsce właśnie w Akcji Katolickiej.

Czy nie będzie pięknym darem dla Kościoła, jeśli zechcesz włączyć się do naszej wspólnoty?

Członek Akcji Katolickiej

 

Historia Akcji Katolickiej w Polsce

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą ,,Ruch Katolicki”.

Akcja Katolicka po roku 1993

Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej.

W ten sposób, zgodnie z życzeniem ks. bpa Piotra Jareckiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpasterską opieką stowarzyszenie kształtowało swoją osobowość od czasu reaktywowania, ,,świeccy przejęli ciężar obowiązków związanych z organizowaniem i działalnością stowarzyszenia”.

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

„Akcja Katolicka w Polsce jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski działającym w całym kraju. W diecezji Akcję Katolicką eryguje biskup diecezjalny i jest jej zwierzchnikiem. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech, świętem zaś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Akcja Katolicka posiada swoje struktury. Tworzą je:

  1. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej 
  2. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej
  3. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej” 

(za Statutem Akcji Katolickiej)

 

 

Msze święte

Niedziele i Uroczystości:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00, 17:00
Poniedziałek - Piątek:
6:30, 7:00, 17:00
Sobota: 
6:30, 7:00, 17:00, 20:00 (niedzielna)

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek, Piątek: 
15:30-16:30
Wtorek, Środa, Czwartek:  
8.00–9.00 i 15:30-16:30
Sobota, Niedziela i święta: 
Kancelaria nieczynna

Na skróty


Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim

Przejdź i zobacz Sanktuarium w środku.

Parafia Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim

Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej 

ul. Królewska 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Msze święte

Niedziele i Uroczystości:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00, 17:00
Poniedziałek - Piątek:
6:30, 7:00, 17:00
Sobota: 
6:30, 7:00, 17:00, 20:00 (niedzielna)

Kancelaria parafialna

Poniedziałek, Piątek: 
15:30-16:30
Wtorek, Środa, Czwartek:  
8.00–9.00 i 15:30-16:30
Sobota, Niedziela i święta: 
Kancelaria nieczynna

Dane finansowe

Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
ul. Orzeszkowej 2, 22-600 Tomaszów Lub.
Nr konta:
60 9639 0009 2001 0011 3364 0001
NIP parafii: 921-144-17-57

Kontakt

telefon do Kancelarii:
84 664 21 77

e-mail do Kancelarii: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail do Proboszcza: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

©  Wszelkie prawa zasteżone. Strony WCAG dla instytucji publicznych - instytucje.itee.pl