Grupa AA

Grupa AA

Mitingi zamknięte Grupy AA „KRÓLEWSKA” w każdy piątek o godz. 18 00
Miting otwarty w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 18 00

PREAMBUŁA WSPÓLNOTY AA

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją aby rozwiązać swój problem i innym pomagać w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat. Jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest pozostać trzeźwymi i pomagać innym alkoholikom trzeźwość osiągnąć.

MODLITWA AA

Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Ilu z nas odmawia tę modlitwę na początku mityngu AA i natychmiast o niej zapomina? Jest to w dzisiejszym świecie krótka modlitwa o największej mocy. Nic, oczywiście, nie jest w stanie zastąpić „Ojcze Nasz”, ale te słowa Modlitwy o Pogodę Ducha są pełne znaczenia i siły.

BOŻE
Wymawiając te słowa uznaję istnienie Siły Wyższej.
UŻYCZ
Powtarzając to drugie słowo przyznaję, że ta siła wyższa jest autorytetem, który może obdarowywać lub dawać.
Prosimy o coś dla siebie, jako że Biblia stwierdza, że „Proście a będzie wam dane”. Nie ma nic złego w tym, że się prosi o poprawę samego siebie, gdyż wraz z poprawą twego charakteru ludzie wokół ciebie staną się bardziej szczęśliwi.
Proszę o spokój, opanowanie i pokój w swoim życiu, co pozwoli mi prawidłowo myśleć i należycie sobą kierować.
Godzę się z warunkami jakie istnieją obecnie.
Godzę się ze swoim losem, taki jaki jest. Dopóki nie będę miał odwagi, aby zmieniać w swoim życiu to, co mnie się nie podoba, chcę się z tym pogodzić a nie godzić się z tym niechętnie.
Proszę o tę zaletę ducha, by bez wahania stawić czoło okolicznościom.
Proszę o to, by okoliczności były inne.
Proszę o pomoc, aby podjąć prawidłową decyzję. Jeśli chcę podjąć decyzję, to dokładnie rozważam najgorsze co mogłoby mi się przydarzyć, gdy moja decyzja o zmianie nie powiodła się. Jeśli potrafię pogodzić się z tym najgorszym, a poprzez moją decyzję odejdę od rutyny, to zrobię to. Proszę o zdolność do zdrowego osądu we wszystkich sprawach.
ABYM ODRÓŻNIAŁ
Chcę jasno rozumieć prawdziwość stanu faktycznego.
JEDNO OD DRUGIEGO
Chcę rzeczy w swoim życiu widzieć inaczej, aby mogło być jakieś rozróżnienie. Chcę poczuć konkretną wyższość trzeźwości nad pijaństwem, jeśli mam pozostać trzeźwy.
W życiu proszę jedynie o
mądrość, wszystko inne podąża za nią.

DWANAŚCIE KROKÓW

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

DWANAŚCIE TRADYCJI

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
5. Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Dodatkowe informacje pod telefonem nr:
605-051-057
665-748-513
693-550-575

Msze święte

Niedziele i Uroczystości:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00, 17:00
Poniedziałek - Piątek:
6:30, 7:00, 17:00
Sobota: 
6:30, 7:00, 17:00, 20:00 (niedzielna)

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek, Piątek: 
15:30-16:30
Wtorek, Środa, Czwartek:  
8.00–9.00 i 15:30-16:30
Sobota, Niedziela i święta: 
Kancelaria nieczynna

Na skróty


Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim

Przejdź i zobacz Sanktuarium w środku.

Parafia Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim

Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej 

ul. Królewska 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Msze święte

Niedziele i Uroczystości:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00, 17:00
Poniedziałek - Piątek:
6:30, 7:00, 17:00
Sobota: 
6:30, 7:00, 17:00, 20:00 (niedzielna)

Kancelaria parafialna

Poniedziałek, Piątek: 
15:30-16:30
Wtorek, Środa, Czwartek:  
8.00–9.00 i 15:30-16:30
Sobota, Niedziela i święta: 
Kancelaria nieczynna

Dane finansowe

Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
ul. Orzeszkowej 2, 22-600 Tomaszów Lub.
Nr konta:
60 9639 0009 2001 0011 3364 0001
NIP parafii: 921-144-17-57

Kontakt

telefon do Kancelarii:
84 664 21 77

e-mail do Kancelarii: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail do Proboszcza: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

©  Wszelkie prawa zasteżone. Strony WCAG dla instytucji publicznych - instytucje.itee.pl