Msze dla dzieci

W Tygodniu Biblijnym jesteśmy zaproszeni do czytania Pisma Świętego.
Literka po literce czytajmy Biblię serce,

Zapraszam Cię na Mszę św. dla dzieci w każdą niedzielę o 12:00. 

ks. Grzegorz