KWC

Czym jest Krucjata wyzwolenia Człowieka?

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego Krucjata Wyzwolenia Człowieka proponuje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Do udziału w Krucjacie zapraszamy każdego człowieka dobrej woli.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność i nie pozwalają człowiekowi  urzeczywistnić siebie zgodnie ze swoim powołaniem.

Jak powstała KWC?

ks._fr._blachnickiKWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu:  Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas I Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu.

Przesłanie Krucjaty wyraża jej HERB

266_1Zawołaniem Krucjaty są słowa „Nie lękajcie się”, często wypowiadane przez Chrystusa, a także często przywoływane przez papieża Jana Pawła II. Przypominają one członkom KWC, że głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem. Krzyż to znak Krucjaty – wyprawy krzyżowej, a zarazem znak najgłębszej tajemnicy wolności. Litera „M” symbolizuje stojącą pod krzyżem Maryję – wzór naszego oddania się Chrystusowi i zjednoczenia z Nim. Litera „m”  po drugiej stronie krzyża to „my „,  którzy stajemy na zawołanie papieża, aby wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją (TOTUS TUUS) w oddaniu się Chrystusowi. Dlatego Krucjata Wyzwolenia Człowieka nazywana jest Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła.

Kto jest patronem KWC?

nmpGłówną patronką Krucjaty jest Niepokalana Matka Kościoła. W niepokalanej członkowie Krucjaty widzą wzór osoby ludzkiej w pełni wolnej, bo całkowicie przez  bezinteresowną miłość oddanej Chrystusowi i dziełu zbawienia ludzi. Złączenie się z Maryją w tej postawie stanowi najgłębszą tajemnicę żywotności i owocności KWC.

sw._stanislawDrugim patronem KWC jest św. Stanisław, biskup i męczennik, patron ładu moralnego w Polsce. Święty  Stanisław jest dla członków Krucjaty wzorem odwagi w dawaniu świadectwa najwyższym wartościom.

sw._maksymilianKWC uznaje także za swojego patrona św. Maksymiliana Kolbe, który uczy oddania Niepokalanej i jest wspaniałym przykładem oddania życia za braci.