Pogrzeb

Pogrzeb chrześcijański jest  obrzędem liturgicznym Kościoła . Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne. (KKK 1684)

Przy zgłoszeniu pogrzebu należy przedstawić:

  1. Akt zgonu z USC.
  2. Jeśli jest zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św. jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
  3. W przypadku pogrzebu osób, które mieszkały poza naszą parafią potrzebna jest zgoda proboszcza parafii zamieszkania zmarłego.