Pogrzeb

Zgłoszenie pogrzebu:
Należy przedstawić akt zgonu, oraz jeśli jest zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św. jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).