Pierwsza Komunia

dsc06431

Informujemy, że zgodnie z Dekretem Księdza Biskupa o przeniesieniu I Komunii świętej na zakończenie pierwszego etapu nauczania Szkoły Podstawowej (tj. do klasy III) w roku 2014 w naszej Parafii nie będzie I Komunii świętej.

Dekret dotyczący Pierwszej Komunii Świętej
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Obowiązująca obecnie w naszej Diecezji Podstawa Programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 roku w Warszawie oraz opracowany do tej Podstawy i przyjęty przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, zakłada przyjmowanie Pierwszej Komunii Świętej na końcu pierwszego cyklu edukacyjnego, czyli w klasie trzeciej.

Wobec powyższego, zgodnie z kan. 913 Kodeksu Prawa Kanonicznego postanawiam, że w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, dzieciom realizującym nową podstawę programową, Pierwsza Komunia Święta będzie udzielana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w w/w dokumentach, czyli pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej.

Indywidualne skrócenie tego trzyletniego przygotowania jest możliwe w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, oraz winno być zgodnie wypracowane przez rodziców, duszpasterzy i katechetów, a także zaakceptowane przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

† Marian Rojek
Biskup