Małżeństwo

slubSakrament małżeństwa
Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:
1. Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
2. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
3. Dowód osobisty
4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu)
5. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej – dwie rozmowy
6. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
7. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)
8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 

Konferencje przedślubne odbywają się w poniedziałki

Godz. 17.00 w Poradni Rodzinnej zajęcia prowadzi p. Anna Umińska – dwa pierwsze poniedziałki miesiąca

Godz. 18.00 Katechezy Przedmałżeńskie prowadzi ks. Wojciech Suchowierz – trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca