Małżeństwo

slub

 

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. (KKK 1601)

 

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafii aktualnego zamieszkania najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Z parafii zamieszkania powinni pobrać zgodę na ślub w przypadku, gdy mieszkają trzy miesiące poza parafią pochodzenia, jeśli w niej pragną przyjąć sakrament małżeństwa.

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:

 1. Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
 2. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu)
 3. Zgoda z parafii zamieszkania, jeśli narzeczeni mieszkają przynajmniej 3 miesiące poza parafią ślubu
 4. Dowód osobisty
 5. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 6. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
 7. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej – dwie rozmowy
 8. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
 9. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)

Narzeczeni obowiązani są do odbycia nauk przedmałżeńskich:

 1. Konferencje w Poradni Rodzinnej odbywają się w pierwsze dwa poniedziałki miesiąca o 17:00. Spotkania w Poradni Rodzinnej zajęcia prowadzi p. Anna Umińska.
 2. Katechezy Przedmałżeńskie odbywają się w dwa pierwsze wtorki miesiąca o godz. 17.30. Prowadzi wikariusz ks. Sebastian Koper.

W lipcu i sierpniu nauki przedmałżeńskie nie będą się odbywać. Od września nauki przedmałżeńskie w pierwszy i drugi wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej, tj. około 17:30.