Kościół filialny w Wieprzowie

img164Wieprzów od lat należy do Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Tomaszowie Lubelskim. W latach 50. ubiegłego wieku wśród wiernych zrodził się zamysł wybudowania tu kaplicy. Na św. Józefa, w roku 1957, ks. Stanisław Krynicki proboszcz tomaszowski poświęcił kamień węgielny pod kaplicę, zlokalizowaną na terenie wcześniejszych świątyń obrządków wschodnich. Budowę ukończono w 1959 r., o czym informuje napis na posadzce kaplicy. Prowadzili ją miejscowi murarze, pod kierunkiem Daniela Skalskiego. Kaplicy nadano wezwanie św. Józefa i w święto patrona odbywały się tu doroczne odpusty.

Wkrótce okazało się, że wybudowana kaplica nie spełnia potrzeb wiernych i przystąpili oni do niewielkiej rozbudowy, którą kierował ksiądz Stefan Wojtowicz – wikariusz z Tomaszowa. Rozbudowa spotykała się z dużymi trudnościami ze strony władz. Miejscowa młodzież nocą prowadziła prace. Zakrystię dobudowano w 1966 r., a w 1968 r. remontowano kaplicę. W kaplicy umieszczono pochodzący z Uhnowa drewniany ołtarz z obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Wizerunek Matki Bożej trafił do Tomaszowa w latach 50. podczas regulacji granicy między Polską Rzeczpospolitą Ludową i ZSRR. Z czasem ustanowiono w kaplicy drugi odpust na Matki Bożej Pocieszenia, który świętowano w pierwszą niedzielę września.

W latach 90. XX wieku powstał zamysł budowy nowej świątyni w Wieprzowie. Inicjatywie patronował ówczesny proboszcz tomaszowskiego sanktuarium ksiądz Hermenegild Frąkała. Mimo, że zgromadzono wówczas część materiałów na budowę, nie doczekała się ona realizacji.

Ponownie budowa kościoła w Wieprzowie powróciła w roku 2005, po objęciu parafii Zwiastowania NMP przez ks. Eugeniusza Derdziuka. Dnia 10 października 2005 r. powołano Radę Budowy Kościoła. Rada zajęła się sprawami związanymi z pozyskaniem działki pod budowę oraz poszukiwaniami projektu budowlanego.
Wkrótce, dzięki przychylności władz Gminy Tarnawatka, parafia nabyła działkę pod budowę o pow. 0,5 ha. Dnia 14 marca 2008 r., w czasie rekolekcji wielkopostnych, na placu budowy ustawiono krzyż.

W Wielką Środę, 19 marca 2008 r., miało miejsce poświęcenie krzyża i placu pod budowę kościoła, gdzie wierni udali się procesyjnie po Mszy świętej sprawowanej w intencji podjętego dzieła. Obrzędu poświęcenia dokonał Pasterz Diecezji ks. dr Wacław Tomasz Depo – Biskup Zamojsko-Lubaczowski.

Dnia 24 października 2008 r. rozpoczęto budowę. Kościół w Wieprzowie zaprojektował i projekt ofiarował tomaszowski architekt Czesław Kostykiewicz. Budowę prowadziła firma INSTALBUD z Lubyczy Królewskiej. W kościele umieszczony został kamień węgielny – skała pochodząca z Domu Świętego Józefa w Nazarecie.

Wierni – mieszkańcy Wieprzowa, włączali się aktywnie w dzieło budowy uczestnicząc społecznie w pracach organizacyjnych, przygotowawczych oraz finansując budowę. Kościół budowany jest dzięki ich ofiarności. Oni też sami zbierali fundusze, kwestując w sąsiednich miejscowościach i parafiach. W zbiórkach tych szczególnie wyróżniają się strażacy. Od chwili poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła w Wieprzowie, miejsce to stało się sercem życia tutejszej społeczności, a podjęte dzieło jednoczy wspólnotę wiernych.

2 września 2018 o godz. 12.00 podczas odpustu ku czci Matki Boskiej Pocieszenia, Jego Ekscelencja  Biskup Marian Rojek, Biskup Zamojsko-Lubaczowski dokonał poświęcenia nowego kościoła.