Kancelaria Parafialna

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej

Poniedziałek – Piątek:  15.15 – 16.45

Niedziela i uroczystości: Kancelaria nieczynna

Sakramenty udzielane w Sanktuarium Tomaszowskim

* Sakrament chrztu – udzielany jest w każdą 2 i 4 niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 10.30. Chrzest poprzedzony jest konferencją w piątki przed niedzielą chrzcielną o godz. 16.00.

Dokumenty wymagane do chrztu:
1. Metryka urodzenia dziecka z USC
2. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych
3. Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi, jeśli pochodzą z innej parafii niż nasza. Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby będące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego).
4. W przypadku dzieci spoza naszej parafii – pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią


* Sakrament bierzmowania – 2019 – przygotowanie prowadzi ks. Dariusz Bucior


* Pierwsza Komunia święta – 2019 w kościele parafialnym i w kościele filialnym w Majdanie Górnym. Przygotowanie prowadzi ks. Krzysztof Giera (spotkania z rodzicami i dziećmi)

* Komunia rocznicowa – 2019


* Sakrament małżeństwa
Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:
1. Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
2. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
3. Dowód osobisty
4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu)
5. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej – dwie rozmowy
6. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
7. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)
8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Narzeczeni obowiązani są do odbycia kursu przedmałżeńskiego. Katechezy odbywają się w pierwsze trzy poniedziałki miesiąca. O godz. 17.00 w Poradni Rodzinnej zajęcia prowadzi p. Anna Umińska. Katechezy Przedmałżeńskie o godz. 18.00 prowadzi ks. Krzysztof Giera


*Sakrament Chorych
Chorych odwiedzamy w I piątki miesiąca od godz. 9.00.

Zgłoszenia chorych dokonujemy w kancelarii parafialnej.
W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym czasie, tel. 084 664-21-77.


* Zgłoszenie pogrzebu:
Należy przedstawić akt zgonu, oraz jeśli jest zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św. jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)