Galilea

logo_galilea

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, która narodziła się w 1992 r. we wsi Stryszawa-Siwcówka, koło Suchej Beskidzkiej, w województwie małopolskim, gdzie mieści się jej główna siedziba – Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”. Wspólnota rozwija się dzięki łasce Ducha Świętego, który daje nam moc do osobistego nawrócenia i służby, dla zmartwychwstania innych.

Przy wspólnocie działa Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Marka i ponadwspólnotowe Przymierze Mężczyzn „Bracia Zmartwychwstania”. Wspólnota wydaje różne pozycje książkowe i folderowe oraz prowadzi serwis internetowy pod adresem www.galilea.pl
Nasze powołanie to ewangelizacja, dlatego rozwój Wspólnoty związany jest ściśle z włączeniem się w nurt Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Dziś, po latach kształtowania się tej posługi, na spotkania ewangelizacyjne przybywa wiele osób pragnących nawrócenia, pojednania, uzdrowienia czy umocnienia w wierze.

Od 1995 r. należymy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji (ACCSE 2000), a od 2010 r. prowadzimy Biuro Krajowe SESA w Polsce.
We Wspólnocie jest około 1000 osób różnego wieku i stanu. Obszar działania Wspólnoty został podzielony na regiony tzw. Winnice. Obecnie (2011 r.) mamy siedem Winnic: Stryszawa, Śląsk, Częstochowa, Chełm, Warszawa, Radom i Wiedeń. Podstawowym miejscem spotkań w Winnicach są tzw. Domy Zmartwychwstania. Są to prywatne domy animatorów, gdzie spotyka się ok. 5-12 osób na modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, a także dzieleniu się swoim doświadczeniem życia wiary i problemami dnia codziennego. We wszystkich Winnicach jest 111 Domów Zmartwychwstania.

We wspólnocie istnieją również tzw. Szczepy Winne (usamodzielniające się regiony, podlegające bezpośrednio pod Centrum w Stryszawie, a które, mamy nadzieję, w przyszłości przekształcą się w Winnice). Obecnie mamy cztery Szczepy Winne: Pomorski , Zamojski, Bułgaria i Wielka Brytania. Funkcjonują także pojedyncze Domy Zmartwychwstania w Norwegii i Niemczech.

Spotkania w Domach Zmartwychwstania odbywają się raz na tydzień, cała Winnica spotyka się na tzw. świętowaniu raz w miesiącu, zaś cała Wspólnota na Zjeździe Wspólnoty raz w roku w Stryszawie. Oprócz tych stałych spotkań członkowie Wspólnoty spotykają się również przy okazji ewangelizacji, czuwań, kursów, formacji wewnątrzwspólnotowych czy po prostu spotkań prywatnych.

W naszej diecezji Wspólnota rozwija się za zgodą Jego Ekscelencji ks. Biskupa Wacława Depo od 2008 r. Na mocy dekretu ks. Biskupa koordynatorami Szczepu Winnego Zamojskiego są:
ks. Piotr Jakubiak – wikariusz parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim,
Małgorzata Mazurek.
Członkowie Wspólnoty „Galilea” spotykają się w 10 Domach Zmartwychwstania: Tomaszów Lubelski (6 – w tym 1 młodzieżowy i 1 studencki), Krasnobród (3), Zamość (1).
W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego do nowej ewangelizacji, prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne oparte na nowych metodach i formach przekazu Ewangelii poprzez: świadectwo, pantomimę, śpiew, plakaty; skierowaną do wszystkich osób i wspólnot.

Zapraszamy wszystkie osoby pragnące pogłębić swoją relację z Bogiem i doświadczyć umocnienia w wierze do naszej Wspólnoty. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.:
ks. Piotr –  782 660 939
Gosia – 721 968 418