Duszpasterze

Proboszcz:
Ks. Prałat Czesław GRZYB (od 2010 r.)

Wikariusze:
Ks. Dariusz BUCIOR (od 2018 r.)
Ks. Grzegorz BARTKO (od 2020 r.)
Ks. Sebastian KOPER (od 2020 r.)

Emeryt
Ks. Kanonik Leszek PANKOWSKI (od 2018 r.)