Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni…

(2 Mch 12.46)

 

APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM – jako działająca przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku – Wspólnota modlitewna – jest przeznaczona dla katolików, którzy pragną nieść pomoc duszom czyśćcowym.

W tutejszej parafii w 2005 roku powstała Międzyparafialna Grupa Apostolstwa, przy tutejszym Sanktuarium, która w 2020 roku we wrześniu będzie obchodzić już 15-lecie swojego istnienia.

Charyzmatem Wspólnoty jest pamięć i modlitwa za zmarłych cierpiących w czyśćcu, przez organizowane comiesięczne spotkania, gdzie centralne miejsce zajmuje Eucharystia i spotkanie formacyjne.

Grupa zgodnie z przyjętymi ustaleniami i zgodą ks. prałata – proboszcza – Czesława Grzyba, spotyka się regularnie w każdą trzecią sobotę miesiąca na wspólnej Eucharystii, w której uczestniczą członkowie z trzech miejscowych parafii. Grupa liczy 120 osób, a opiekę duchową w br. pełni ks. kanonik Leszek Pankowski, który wykazuje duże zaangażowanie i troskę, aby Wspólnota wzrastała duchowo i liczebnie, stąd wiele serca wkłada w ten obszar naszego Apostolatu wierząc, że nasza działalność przynosi wymierną pomoc tym, którzy od nas odeszli i czekają na spotkanie z Panem w wieczności.

Oprócz Dni Skupienia – członkowie naszej grupy włączają się w różne inicjatywy rozwijające charyzmat pomocy zmarłym: m.in. Różaniec św., Droga Krzyżowa, zbiorowe wypominkowe 30 Mszy św. za zmarłych, w listopadzie każdego roku troska o groby zmarłych, nabożeństwa, pielgrzymki, rekolekcje itp.

Na uwagę zasługuje fakt, że w br. odbyliśmy wspólnie pielgrzymki do Strachociny, na Jasną Górę, Osuch i Kalwarii Pacławskiej.

Każda pierwsza środa miesiąca jest przez nas przeżywana także w duchowej łączności z Siostrami Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w CENTRUM w Częstochowie, gdzie odprawiana jest Msza św. za członków Apostolstwa i Dobroczyńców.

Przy okazji przygotowywania się do Jubileuszu 15-lecia naszej Wspólnoty – wyrażam serdeczną wdzięczność i podziękowanie ks. kustoszowi – prałatowi Czesławowi Grzybowi za życzliwy stosunek do naszych przedsięwzięć oraz ks. kanonikowi Leszkowi – opiekunowi – za pomoc i opiekę nad naszą Wspólnotą – dzięki której możemy istnieć dla ogólnego dobra.

Dziękuję także wszystkim członkom Międzyparafialnej Grupy APDC pracującym przy tutejszym Sanktuarium za okazywaną pomoc na rzecz naszej wspólnej działalności.

Zapraszamy w każdą 3-cią sobotę miesiąca.

~ Szczęść Boże ~

Animatorka Barbara Borkowska